atgrąžtai

atgrą̃žtai sm. pl. (2) 1. grįžimas, kartojimas: Su atgrą̃žtais, t. y. atsigręždama, klausinėjo jinai manę J. 2. už savaitės po vestuvių jaunavedžių apsilankymas pas jaunosios tėvus: Atgrą̃žtai yra pokylis po svodbos, kad jaunieji, nedėlią sukakus, grįžta prie tėvų jaunosios J. Per atgrąžtùs ir aš pasigėriau An. Prašė uošvis an atgrą̃žtų (d.) Drsk.JR78 jaunosios tėvų apsilankymas pas jaunojo tėvus. 3. psn. gedulingi pietūs: Ar jo laidotuvės buvo su atgrąžtais (sugrįžimu palaidojus į velionio namus)? Up.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • atgrąžtai — atgrą̃žtai dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atameilės — atãmeilės sf. pl. (1) Krs žr. atgrąžtai 2: Sekmadienį duktė kvietė į atãmeiles Šmn. Šiandiej bus atãmeilės, tai ir mum̃ kvietė, kad ir nebuvom vestuvėse Kp …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgrąžai — atgrąžaĩ sm. pl. žr. atgrąžtai 2: Ar su atgrąžaĩs? J.Jabl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgrąžtuvės — atgrąžtùvės sf. pl. (2) Vrn žr. atgrąžtai 2: Duktė su vyru atvažiavo atgrąžtùvėsna Vlk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgrąžčiai — atgrą̃žčiai sm. pl. (2) Smn, Vrn atgrąžtai, sugrąžtai, atameilės: Atvažiavo ant atgrą̃žčių, klausinėjo žento raštų Rdm. Kada jūs važiuosite atgrą̃žčiuosna? Alv. Jauniej po vestuvių padarė atgrąžčiùs Kč …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgrįžtai — atgrįžtaĩ sm. pl. (3b) žr. atgrąžtai 2: Taip išvargusi par tas vestuves, kur aš tau bevažiuosu į ãtgrįžtus! Kv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgrįžtuvės — atgrįžtùvės sf. pl. (2) Pns, Vlk žr. atgrąžtai 2: Šį sekmadienį jos bus atgrįžtùvės Klvr. Atgrįžtuvès surengė tokias kap antra veseilia Rdm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atlankai — atlankaĩ sm. pl. (3b) 1. jaunosios tėvų atlankymas po vestuvių, atgrąžtai, atameilės: Atlankaĩ po vestuvių Tsk. Atlankuosè atvažiavo Pg. 2. atlankymas, atlankis: Mano sūnus kareivis buvo atlankuõs per šventes Tsk. 3. atostogos: Dabar švenčių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paveselys — ×paveselỹs (plg. veselė) sm. (34b) už savaitės po vestuvių jaunosios tėvų apsilankymas pas jaunojo tėvus; atgrąžtai, pavestuviai: Mūsų alus bus pãveseliui Slm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavestuviai — sm. pl. atgrąžtai: Vestuvės baigtos, bet dar priešaky pavestuviai MTtIV117 …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.